Laborbud

O nas

Nasza historia

Firma Prywatne Laboratorium Budowlane „Laborbud” została założona w 1999 r.

Firma powstała na bazie sprzętu laboratorium zakładowego Hydrobudowy – Wrocław, które zostało zlikwidowane w całości. W latach od 1999 do 2003 P.L.B.”Laborbud” działało przy Hydrobudowie – Wrocław we Wrocławiu przy ulicy Międzyleskiej 4.

Obecnie firma przekształciła się w spółkę jawną i znajduje się w Karczowicach.

Laboratorium

Laboratorium posiada dwie pracownie badawcze:

  • jedna służy do badań betonów, zapraw i wyrobów budowlanych,
  • druga do wytwarzania i badań kontrolnych zarobów mas betonowych, stabilizacji cementowych i zapraw budowlanych oraz do cięcia i polerowania elementów betonowych.

Laboratorium posiada od 2014 roku certyfikację laboratorium badawczego pod nr PC-009-LB wydanego przez IMBiTB.

Działalność

Firma zatrudnia wyszkolonych pracowników posiadających duże doświadczenie zawodowe, posiada sprzęt oraz środki transportu do obsługi budów w terenie.

LABORBUD oprócz badań laboratoryjnych w swojej działalności nadzoruje również roboty betonowe, obsługuje węzły betoniarskie, opracowuje i wdraża Zakładową Kontrolę Produkcji w firmach związanych z produkcją betonu i wyrobów budowlanych.

Generalnie LABORBUD wykonuje badania:
betonów, zapraw, stabilizacji cementowych,wyrobów budowlanych (bloczki betonowe, pustaki, rury i kręgi, elementy ogrodzeń betonowych, kostki brukowe, płyty chodnikowe, krawężniki i obrzeża betonowe itp.). Opracowujemy i wdrażamy Zakładową Kontrolę Produkcji dla firm produkujących wyroby budowlane, betony, zaprawy, stabilizacje.

Laboratorium posiada od 2014 roku certyfikację laboratorium badawczego pod nr PC-009-LB wydanego przez IMBiTB.

Nasza firma ma podpisane stałe „Porozumienie o współpracy” z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu w ramach współpracy pomiędzy Partnerami polegającej na łączeniu sfery badawczej i gospodarki, wzajemnej wymianie doświadczeń rozwoju usług i technologii.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Badawczym
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.