Laborbud

Wykonywane badania

Zestaw wykonywanych badań laboratoryjnych oraz sprzętu do ich wykonania

Lp. Rodzaj badania Sprzęt i urządzenia do badania
1 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • Prasa do badania materiałów budowlanych do prób statycznych ściskania; typu: P-250 nr ewidencyjny PH01 oraz P-50 nr ewidencyjny PH02.
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01.
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
2 Badanie nasiąkliwości betonu
 • Suszarka laboratoryjna nr ewidencyjny SL01.
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
3 Badanie odporności betonu na działanie mrozu
 • Komora do badan mrozoodporności ToRoPoL, typu K-010, nr fab. 110504
 • Prasa do badania materiałów budowlanych do prób statycznych ściskania; znak fab. P-250 nr ewidencyjny PH01.
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
4 Badanie odporności betonu na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających
 • Komora do zamrażania/odmrażania z udziałem soli odladzających GRONLAND, nr ewidencyjny Z/O01
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
5 Badanie przepuszczalności wody przez beton
Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem.
 • Urządzenie do badania stopnia wodoszczelności betonu prod. ITB 2x3 stanowiskowe nr ewidencyjny W01
 • Agregat sprężarkowy nr ewidencyjny Agr01
 • Przyrząd do rozłupywania próbek.
 • Miara stalowa zwijana zakres pomiarowy3000 mm
6 Badanie wytrzymałości betonu na zginanie
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych dwustanowiskowa, nr fab. LT 01/2007
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
7 Oznaczenie rzeczywistej wartości stosunku w/c przez wygotowanie mieszanki
 • Metalowy cylinder
 • Palnik gazowy z podstawą
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
8 Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych dwustanowiskowa, nr fab. LT 01/2007
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
9 Badanie temperatury masy betonowej
 • Termometr elektroniczny typu DT 34 Nr fab. 711206
10 Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową
 • Przyrząd pomiarowy do badań zawartości powietrza TESTING, Nr ewidencyjny P01
11 Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą Vebe
 • Przyrząd pomiarowy Vebe Nr ewidencyjny V01
 • Zegar elektroniczny
12 Badanie konsystencji mieszanki betonowe metodą opadu stożka
 • Forma kształtująca próbkę
 • Pręt sztychujący
 • Miara stalowa zwijana zakres pomiarowy 3000 mm
13 Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą stolika rozpływowego
 • Stolik rozpływowy wraz z formą kształtującą próbkę
 • Miara stalowa zwijana zakres pomiarowy 3000 mm
14 Badanie ścieralności betonu za pomocą szerokiej tarczy ściernej
 • Szeroka tarcza ścierna ToRoPoL, nr fab. 110504
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
15 Badanie wytrzymałości kostki brukowej na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych dwustanowiskowa, nr fab. LT 01/2007
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
16 Badanie wytrzymałości krawężników na rozciąganie przy zginaniu
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych dwustanowiskowa, nr fab. LT 01/2007
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
17 Badanie wytrzymałości płyt chodnikowych na rozciąganie przy zginaniu
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych dwustanowiskowa, nr fab. LT 01/2007
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
18 Badanie wytrzymałości obrzeży betonowych na rozciąganie przy zginaniu
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych dwustanowiskowa, nr fab. LT 01/2007
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
19 Badanie wytrzymałości na ściskanie bloczka betonowego
 • Prasa do badania materiałów budowlanych do prób statycznych ściskania; znak fab. P-250 nr fab. PH01
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
20 Badanie wytrzymałości płyt ażurowych na zginanie
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych dwustanowiskowa, nr fab. LT 01/2007
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
21 Badanie nasiąkliwości elementów prefabrykowanych drobno wymiarowych
 • Suszarka laboratoryjna nr ewidencyjny SL01
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG01
 • Suwmiarka jednostronna elektroniczna zakres 0 ÷ 600 mm.
22 Projektowanie betonów zwykłych, konstrukcyjnych, specjalnych z uwzględnieniem klas ekspozycji
23 Badanie wytrzymałości betonu na zrywanie Pull-Of
 • Urządzenie technologiczne do prób statycznych zrywania Pull-of
 • Tester typu W16-ez nr fab. 027/2007
24 Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie
 • Wiertnica ze statywem
 • Typu CX20 CE3P
 • Nr ewidencyjny WS01
25 Kruszywa-oznaczenie składu ziarnowego
 • Komplet sit
 • Wstrząsarka do sit
26 Kruszywa-badanie wilgotności
 • Suszarka laboratoryjna nr ewidencyjny SL02
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG02
27 Kruszywa-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
 • Suszarka laboratoryjna nr ewidencyjny SL02
 • Waga laboratoryjna elektroniczna nr ewidencyjny WG02
 • Urządzenie do badania oznaczenia
28 Kruszywa-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • Szklany cylinder pomiarowy (1000dcm3)
29 Cement-oznaczenie wytrzymałości
 • Mieszarka do zapraw normowych
 • Prasa do badania materiałów budowlanych do prób statycznych ściskania; znak fab. P-50 z wkładką, nr ewidencyjny PH02
 • Forma do bloczków normowych
30 Cement-oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
 • Mieszarka do zapraw normowych
 • Wanna z wodą
 • Pierścienie Le Chateliera
 • Aparat Vicata
 • Czasomierz

Nasze certyfikaty

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.